imec SNAPSCAN VNIR

INFRAČERVENÁ KAMERA IMEC SNAPSCAN VNIR

Rodina SNAPSCAN poskytuje užívateľsky prívetivý systém pre pokročilých aj nových pracovníkov výskumu a vývoja.

Získajte obrázky s vysokým priestorovým a spektrálnym rozlíšením v priebehu niekoľkých sekúnd.

Získajte okamžitý prehľad vďaka softvéru IMEC na akvizíciu, predbežné spracovanie a vizualizáciu.

Vychutnajte si minimálny čas prípravy vďaka hyperspektrálnemu zobrazovaniu bez prekladania.

Táto kompletná hodnotiaca súprava obsahuje okrem fotoaparátu aj všetko potrebné príslušenstvo, odporúčania pre objektívy, voliteľné nastavenie vyhodnocovania, softvér na získavanie a analýzu, manuály a vzdialenú podporu – od základnej pomoci až po prispôsobenú podporu aplikácií.

 

 

             

 

Priestorové rozlíšenie

3600 x 2048px (7Mpx na pásmo)

Spektrálny rozsah

470-900 nm

Spektrálna odozva

150 pásiem

Dynamický rozsah 10 bit
FWHM ~ 10 – 15 nm
Datový list STIAHNUŤ