Analýza únikov tepla

V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na: info.shd@kvant.sk

Bytovka

Bytovka #1
Bytovka #2
Bytovka #3

 1. Rozvod kúrenia nie je dostatočne zaizolovaný
 2. Nosná konštrukcia vytvára tepelné mosty
 3. Otvorené vetracie okno
 4. Rozvod kúrenia v stene – pohľad z interiéru
 5. Tepelný most – pohľad z interiéru

Rodinný dom #1

Rodinný dom #1
Rodinný dom #2
Rodinný dom #3

 1. Tepelné mosty vytvorené nosnou konštrukciou
 2. Tepelné úniky žiarením cez okno
 3. Tepelný únik dilatačnou škárou
 4. Hrúbka steny v tomto mieste je menšia, za stenou je umiestnený radiátor.
 5. Cez omietku presvitá malta, ktorá má vyššiu tepelnú vodivosť ako ostatné murivo

Rodinný dom #2

Rodinný dom #4
Rodinný dom #5
Rodinný dom #6

 1. Nezateplená stena. Za stenou je umiestnený radiátor
 2. Porovnanie zateplenej a nezateplenej steny
  • nezateplená stena
  • b)zateplená stena
 3. Tepelný únik cez okno.

Interiér

Interiér #1
Interiér #2
Interiér #3

 1. Únik tepla murivom
 2. Dodatočné zateplenie steny
 3. Tepelný most – nosná konštrukcia za sádrokartónom
 4. Tepelný most. Teplota v rohu je 9,7°C. Pri teplote vzduchu 20°C a relatívnej vlhkosti nad 50% tu bude kondenzovať vodná para.

Posúdenie kvality zateplenia rodinného domu

Rodinný dom - zateplenie
Rodinný dom - zateplenie
Rodinný dom - zateplenie

Steny sú homogénne, bez „presvitania“ nosnej konštrukcie a tepelných mostov.

Pod omietkou je možné identifikovať hmoždiny upevňujúce zateplovací materiál.