Revízia elektrických zariadení

V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na: info.shd@kvant.sk

Revízia rozvádzača

Rozvadzac #1

Prehliadka poistkových puzdier. Teplota ľavého puzdra je cca 37°C, teplota ostatných puzdier je cca 26°C. Po meraní prúdu jednotlivými fázami je možné rozhodnúť, či je prehriatie spôsobené vyšším zaťažením, alebo je spôsobené vadným spojom a jedná sa o závadu

Rozvadzac #2

Prehliadka spojov rozvodu. Spoje na jednej fáze sú prehriate o cca 10°C. Po následnom prúdovom meraní je možné rozhodnúť, či je prehriatie spôsobené vyšším prúdovým odberom, alebo sú spoje vadné.

Rozvadzac #3

Prehliadka spojov. Odber z rozvodu je vyvážený trojfázový. Preto zvýšená teplota jedného spoja signalizuje závadu. Prehriatie oproti druhým spojom je o cca 4°C, teda závada bola nájdená dostatočne dlhý čas pred tým, ako sa prejaví.

Rozvadzac #4

Prehliadka prívodných vodičov k poistkám na predchádzajúcom snímku. Vodič druhej fázy je prerušený spojom. Teplota spoja je vyššia o cca 2°C. Tento stav nesignalizuje závadu, ale spoj je vhodné pravidelne sledovať.

Počas revízie nebolo potrebné rozvádzač odpojiť. Celkový čas prehliadky bol cca 10 minút.

Prehliadka rozvádzačov

Rozvadzac #

Rozvadzac #

Rozvadzac #

Rozvadzac #

Rozvadzac #

Rozvadzac #

Rozvadzac #

Rozvadzac #

Rozvadzac #

Rozvadzac #

Rozvadzac #

Rozvadzac #

Rozvadzac #

Rozvadzac #

Rozvadzac #

Rozvadzac #

Rozvadzac #

Rozvadzac #

Rozvadzac #

Rozvadzac #

Rozvadzac #

Rozvadzac #