Prienik tepla do chladených skladov

V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na: info.shd@kvant.sk

Prehliadka dverí skladu zvonka

Sklad #1

Sklad #2

Pri prehliadke chladeného skladu zvonka sa miesta neželaného prestupu tepla javia ako studenšie. Na dverách vidno, že kĺbové spoje majú horšiu tepelnoizolačnú schopnosť. Teploty na povrchu dverí a v kĺbe sú 14°C a 11°C. Vysoká tepelota 16.0°C na hornom obrázku je spôsobená zrkadlením gumového krytu z ľavej strany.

Sklad #3

Voľne visiaci gumový kryt má teplotu vzducu – 16°C. Bod B zobrazuje teplotu vnútri skladu meranú cez nedovreté dvere.

Sklad #4

Sklad #5

Prieniky tepla cez nakladaciu rampu.

Prehliadka skladu zvnútra

Sklad #6

Sklad #7

Sklad #8

Pri prehliadke chladeného priestoru zvnútra sú neželané prieniky viditeľné ako miesta s vyššou teplotou. Najsilnejšie prieniky sú nad dverami, v kĺboch dverí a cez vodiace lišty dverí. „Biely“ prehriaty objekt na poslednom snímku predstavuje skladovaný tovar, ktorý bol do skladu prinesený pred krátkym časom, preto je jeho teplota vyššia.

Sklad #9

Sklad #10

Sklad #11

Detail prieniku tepla cez dvere a cez nakladaciu rampu.

Sklad #12

Sklad #13

Sklad #14

Celkový pohľad a porovnanie dvoch rôznych dverí. Ľavé dvere majú väčší prinik, pravdepodobne kvôli väčšej štrbine.

Sklad #15

Sklad #16

Sklad #17

Sklad #18

Prienik tepla z kancelárií.