Termovízna technika pre hasičov

V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na: info.shd@kvant.sk

Dym


Dym

Termovízia pracuje v takej oblasti IČ žiarenia, kde dym nemá vplyv na viditeľnosť. Preto je možné termovíznou kamerou vidieť cez dym. Uľahčuje to pohyb záchranárov v zadymenom prostredí a výrazne urýchľuje hľadanie obetí.

Plamene


Plamene

Termovízna kamera nie je oslepovaná svetlom z plameňov, preto je možné vidieť tvar a teplotu ohniska požiaru aj cez plameň. Tým sa stáva hasenie efektívnejšie a znižuje sa spotreba vody.

Prehliadka pred zásahom


Prehliadka pred zásahom

Termovízna preliadka plášťa budovy môže poskytnúť informácie o rozsahu požiaru, o počte ohnísk a o ich lokalizácii. Potom je možné efektívnejšie riadiť akciu a skrátiť dobu zásahu.

Záchranné práce


Záchranné práce

Živí ľudia v oblasti termovízneho žiarenia “svietia". Osoby je vidieť aj v úplnej tme a na veľkú vzdialenosť – v tuneloch, kanáloch, v neprehľadnom teréne – v kríkoch, v lese na a čiastočne zavalené.

Overenie uhasenia požiaru


Overenie uhasenia požiaru

Termovízna prehliadka zhoreniska po uhasení požiaru odhalí skryté horenie. Pomáha zabrániť opätovnému vzplanutiu požiaru, najmä na problematických zhoreniskách (skládky odpadu, lesné požiare)

Dopravné nehody


Dopravné nehody

Termovízia umožňuje odhadnúť čas havárie, dobu jazdy vozidla pred haváriou, zistiť počet členov posádky. ďalej je možné stopovať nezvestných členov posádky havarovaného vozidla.

Ekologické havárie


Ekologické havárie

Termovízou je možné sledovať únik nebezpečnéch chemických látok z havarovaných vozidiel, a cisterien. Ak má hľadaná látka inú teplotu ako okolie, je dobre viditeľná. Dá sa odhadnúť výška hladiny v cisternách.

Prevencia


Prevencia

Termovízna prehliadka niektorých zariadení (elektrické spotrebiče, rozvody, plynové spotrebiče) umožňuje včas odhaliť nadmerné prehrievanie a vhodnými opatreniami zabrániť požiaru.

Záznam obrazu


Záznam obrazu

Termovízne stopy sú nestále a rýchlo zanikajú. Pre analýzu je potrebné trvalo zachytiť stav a časový vývoj stôp. Termovízne systémy sú vybavené bezdrôtovým prenosom obrazu a záznamovým zariadením.