Termokamery.sk

Čo je termografia?

Infračervená termografia sa zaoberá analýzou teplotného poľa na povrchu telesa bezkontaktným spôsobom. Úlohou termografie je analýza infračerveného žiarenia vyžarovaného telesom.
Termografickým meracím systémom je možné zobraziť teplotné pole meraného objektu.

Na čo slúži termokamera?

Termokamera umožňuje viditeľne zobraziť infračervené žiarenie telesa. Výsledný infračervený snímok – termogram umožňuje určiť teplotu v jednotlivých bodoch.
Presnosť merania ovplyvňuje emisivita telesa, tmavé telesom má emisivitu 1, zatiaľ čo lesklé povrchy majú emisivitu veľmi malú ( rádovo 0.1). Okrem emisivity taktiež hrá
svoju úlohu vzdialenosť od meraného miesta, vlhkosť a teplota okolia. Termokamery však s týmito faktormi počítajú , preto je možné tieto parametre zadať, resp. si ich kamera zistí
automaticky pri meraní a tak zvýšiť výslednú presnosť merania.

Možnosti využitia

  • hľadanie úniku tepla z budov
  • sledovanie elektrických vedení a ich poškodení
  • lokalizácia poruchy vyhľadávaním nehomogenít teplotného poľa
  • detekcia zápalov pod kožou
  • meranie rozloženia teploty pre vedecké a výskumné účely
  • automatizácia procesov
  • detekcia pohybu osôb v zabezpečených objektoch
  • nočné videnie