Vyhľadávanie tepelného mostu

V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na: info.shd@kvant.sk

Termografická správa

Termografická prehliadka bola vykonaná na základe stažností užívateľa bytu na vlhnutie rohu miestnosti. Účelom prehliadky bolo identifikovať príčinu vlhnutia. V rámci prehliadky bolo vykonané snímkovanie interiéru, susediaceho priestoru a exteriéru.

Výsledky:

Termogram interiéru

Termogram interiéru. Miesta, ktoré podľa udania užívateľa vlhnú vykazujú nižšiu teplotu, ako ostatné plochy – na snímku zobrazené modrou farbou.

Prehliadka interiéru susediaceho priestoru

Prehliadka interiéru susediaceho priestoru – schodiska. Preklad nad oknami (označený modrou) má výrazne nižšiu teplotu ako ostaný interiér. Predpokladáme únik tepla v tomto mieste.

Prehliadka interiéru susediaceho priestoru

Prehliadka interiéru susediaceho priestoru

Celková situácia a pohľad na meraný priestor z exteriéru. Preklady nad oknami v priestoroch schodiska nie sú z vonka tepelne izolované – vytvárajú tepelný most a odvádzajú teplo z priľahlých stien. To spôsobuje ich ochladenie a kondenzáciu vody v interiéri.

Záver

Nezateplená časť konštrukcie plášťa budovy v priestoroch schodiska vytvára tepelný most a odvádza teplo z priľahlých konštrukcií. To spôsobuje ich chladnute a kondenzáciu vody. Odporúčame zabrániť úniku tepla zo schodiskovéch konštrukcií zateplením, alebo prerušením tepelného mostu. Odporúčame sa obrátiť na príslušného projektanta.