www.kvant.sk
„Termovízna technika“
www.termokamery.sk
 

Aplikácie a galéria

V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na: info.shd@kvant.sk

Príklady praktického využitia termovízie:

Stavebníctvo

Využitie v hasičskom zbore