www.kvant.sk
„Termovízna technika“
www.termokamery.sk
 

Termografická kamera do každej zásahovej skupiny

V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na: info.shd@kvant.sk

Ilustračné foto Ilustračné foto Ilustračné foto

Ilúzia, alebo nevyhnutnosť?


Ilustračné foto Ilustračné foto Ilustračné foto

Filozofia hasičských termografických kamier ISG

V súčasnosti ponúka ISG dve rady hasičských termokamier - Elite K1000Elite K250. K1000 má rozlíšenie 320x240 bodov a K250 má rozlíšenie 160x120. Ostatné parametre majú podobné.

Konštrukcia hasičskej termokamery

Každá termografická kamera od ľubovoľného výrobcu má optiku, detektorčip, procesor a zobrazovaciu jednotku - tieto časti tvoria jadro termokamery. Pre nasadenie v požiari je dôležitou časťou špeciálny obal, ktorý kameru chráni pred vodou, nárazmi a vysokými teplotami.

Na rozdiel od iných výrobcov, ktorí vyvíjajú iba obal termokamery a jadro kupujú hotové, ISG thermal systems je jediný výrobca, ktorý vyvíja a vyrába celú termografickú kameru vrátane jadra. Preto dokáže zabezpečiť ostrý a kvalitný obraz pri všetkých podmienkach - od nízkokontrastných scén pri vyhľadávaní ľudí až po extrémne podmienky požiaru.

Termokamery Elite K1000 a Elite K250 sú jedinečné:

ISG thermal systems používa v termokamerách optiku s vyššou svetelnosťou, takže zachytáva až o 77% viac informácie, ako konkurenčné modely v rovnakej triede. Preto majú ISG kamery taký dobrý kontrast aj pri zlých podmienkach - pri veľkom zadymení, alebo pri nízkom teplotnom kontraste.

Porovnanie K1000 a inej kamery

K1000 Iná kamera

Porovnanie obrazu termokamery K1000 vľavo a inej kamery vpravo pri nízkokontrastnej scéne. Kontúry sú kamerou K1000 zobrazené jasne a čisto, kamera vykreslí aj detaily hasiča, zatiaľ čo konkurenčná kamera ukáže hasiča iba ako siluetu.

Bežné termokamery od iných výrobcov majú dva zobrazovacie módy - normálny mód pre „izbové teploty“, ktorý sa používa na vyhľadávanie osôb. Tento mód pracuje do cca 100°C. Druhý, požiarny mód slúži na orientáciu v podmienkach požiaru. Tento mód pracuje do cca 600°C. Pri vyšších teplotách sa konkurenčné termoamery zahltia a obraz sa rozmaže.

Detektorčipy osadené v kamerách K1000 a Elite Lite boli vyvinuté špeciálne pre podmienky požiaru, preto majú termokmaery ISG aj tretí mód 1000+ - ktorý dokáže zobrazovať aj pri teplotách vyšších ako 1000°C. To umožňuje hasičovi prehliadnuť aj ohnisko požiaru a posúdiť čo horí, a či sa v ohnisku nenachádzajú nebezpečné objekty - fľaše s horľavinami, tlakové nádoby a pod.

V 90% prípadov hasič tento tretí mód nevyužije. Ale sú situácie, kedy od neho môže závisieť jeho život. Tam kde sa iné kamery zahltia, ISG Vám spoľahlivo ukáže únikovú cestu. Je dobré mať pri sebe techniku, ktorá Vás nelimituje a poskytuje dostatočnú rezervu.

Porovnanie K1000 a inej kamery

K1000 Iná kamera

Porovnanie obrazu termokamery K1000 (vľavo) a inej kamery vpravo pri pohľade do ohniska požiaru. Termokamera K1000 jasne a čisto zobrazuje ohnisko požiaru. Konkurenčná kamera je zahltená.

Detektorčip zachytáva termografické dáta. Tie sa však pred zobrazením musia spracovať na obrazové dáta. O to sa stará obrazový procesor. Dôležitým parametrom je, ako často procesor číta dáta z detektorčipu. Konkurenční výrobcovia majú jadrá s pracovnou frekvenciou 25 alebo 30 obrázkov za sekundu. ISG používa 50 alebo 60 obrázkov za sekundu. Obrazový procesor v ISG kamerách má k dispozícii 2x viac informácii, preto poskytuje ostrejší a jasnejší obraz s menším šumom.

Porovnanie K1000 a inej kamery

K1000 Iná kamera

Prvoradou úlohou termokamier je zvýšiť bezpečnosť hasičov. V tejto situácii hasič prechádza popred dvere do miestnosti, kde je požiar. Kamera K1000 vľavo spoľahlivo ukáže hasiča aj v tejto situácii, zatiaľ čo iné kamery - vpravo to nie vždy dokážu.

Pri prevode teromdát na obraz sa používa prifarbovanie farbami. Konkurenčné kamery prefarbia horúce miesta červenou alebo žltou farbou. Na obraze to vyzerá efektne, ale strácajú sa tým detaily obrazu a horúce plochy sú nečitateľné. ISG používa inteligentný systém prifarbovania MEGAPICTURETM. Ten používa priesvitné farby - scéna je farbou iba prifarbená, ale kontúry sú zachované, takže obraz je dobre čitateľný v celom dynamickom rozsahu.

Porovnanie K1000 a inej kamery

K1000 Iná kamera

Tá istá situácia snímaná dvoma kamerami. K1000 (vľavo) kladie prioritu na zobrazenie kontúr a farebné odtiene prekladá tak, aby ostali obrysy jasné. Iná kamera scénu prefarbila tak, že sa veľká časť scény zliala fo bielej farby - čím sa stralilo mnoho informácie.

ISG požaduje od svojich kamier plne automatickú funkciu - jedným tlačidlom zapnúť a tým istým tlačidlom aj vypnúť. Všetky funkcie musia byť úplne automatické. Nastavenie obrazu, prifarbenie horúcich miest, vyhľadanie najteplejšieho miesta a pod. to všetko sa deje samo bez zásahu užívateľa. Kamery K1000 a K250 majú v súčasnosti automatické funkcie rýchle - prepínanie zobrazovacích módov za menej ako desatinu sekundy, takže to nemá vplyv na prácu hasiča.

Jedna vec je, aký obraz vypočíta obrazový procesor kamery, druhá vec je, ako ho hasič uvidí. Kritickým prvkom je displej. Displej musí mať dotatočnú rezervu v jase a kontraste aby obraz bol čitateľný aj v hustom zadymení.