www.kvant.sk
„Termovízna technika“
www.termokamery.sk
 

Termografické školenia

V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na: info.shd@kvant.sk

Poskytovanie termografických školení
Obsah školení:

  • Čo je to termografia – základné pojmy, teória
  • Termografia v praxi – využitie a oboznámenie sa s problematikou
  • Základné zručnosti a práca s kamerou
  • Základné metódy merania
  • Práca v teréne
  • Ukončenie školenia - odovzdanie osvedčenia o absolvovaní školenia

Trvanie: 2 dni

1.deň - od 10.00 do 15.00, prestávka od 12.00 do 12.30
2.deň - od 09.00 do 14.00, prestávka od 12.00 do 12.30

Kde: V Bratislave v sídle spoločnosti Kvant FMFI UK

Termíny:

  • 29-30.marec
  • 7-8.jún
  • 20-21.september
  • 15-16.november

Celková cena bez DPH je 440 €